İgeba Nebol 1 LT Sis Katkı Maddesi

Anasayfa    Ürünler    İgeba Ürünleri    Termal Sisleme Makineleri    İgeba Nebol 1 LT Sis Katkı Maddesi

İgeba Nebol 1 LT Sis Katkı Maddesi

NEBOL, su bazlı çözeltiler için suyun sislenme kalitesini önemli ölçüde artıran bir sis yardımcı maddesidir. Uzun zincirli alkollerin özel bir karışımından oluşan NEBOL, termal sis üreteçleri veya ULV (çok düşük hacimli) aerosol üreteçlerde kullanıldığında dezenfektanların ve böcek ilaçlarının etkisini artırmak üzere geliştirilmiştir.

NEBOL uzun sürede oluşturulan damlacıkları kararlı hale getirip daha dar bir damlacık spektrumu (VDM) oluşturur. Etkin çözeltiyle karıştırıldığında, damlacıkların tam dağılımını sağlayarak bunların haşereler ve/veya patojenik organizmalarla temas süresini uzatır.

NEBOL’un içerdiği tüm maddeler çevreye uyumlu ve biyolojik olarak ayrışabilir maddelerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Bileşimi 1,2 Polipropilenglikol ve (farmakolojik olarak saf) Gliserin
  • Konsantrasyon Sis çözeltisindeki su hacminin %10’una kadar
  • Renk, Form Renksiz, Akışkan
  • Koku Nötr
  • Yoğunluk 1,14 Kg/L
  • 20° C’deki pH-Değeri 7